Kort presentation:

Jag heter Carina Canler är socionom sedan 1996 och  legitimerad psykoterapeut sedan 2015 med psykodynamisk och systemteoretisk inriktning.

Jag har mångårig erfarenhet av såväl enskilda samtal som par- och familjesamtal. Har även lång erfarenhet av kris- och traumabearbetning. Har utbildning i EMDR.

Merparten av min yrkesverksamhet har varit förlagd till offentlig hälso- och sjukvård, främst inom vuxenpsykiatrin och cancerrehabiliteringen.